Nedeľné sv. omše

Martin Gavenda

Martin Gavenda

1979.február 10-én született Nagyszombatban. A dejtei (Dechtice) alapiskolát látogatta. Majd tanulmányait a szakmunkásképző intézet kereskedelmi szakán folytatta, amelyet sikeresen be is fejezett. Jelenleg lakhelyén, Dejtén a betegekről gondoskodik.

 • Milyen volt első találkozásod a Szűzanyával?
 • A Szűzanya először 1994.december 4-én jelent meg nekem. Egy kicsit akkor meg is ijedtem, mivel egyáltalán nem számítottam rá, de ő megnyugtatott és ezt mondta: „Ne félj, Márton!” És ez tetszik nekem a legjobban a Szűzanyában, hogy tudja, mit érzek –a szívembe lát és erre csak egy édesanya képes. Az első találkozásunk óta arra tanít engem, hogy „használjam” a szívemet, vagyis hogy lássak a szívemen keresztül.

  • Milyenek a mostani találkozások a Szűzanyával és te hogyan érzékeled ezeket?
  • Az elején jobban figyeltem a Szűzanyát –mit csinál, milyenek a gesztusai és az ábrázata. Csak később tudatosult bennem, hogy habár nagyon szép, de a lelki szépsége sokkal gyönyörűbb. A Szűzanya megtanított engem a szívemmel érzékelni.
        Úgy, mint ahogy az elején jött a Szűzanya, most is úgy jön. A szeretet, amivel szeret minket, mindig ugyanaz. A Szűzanya állandóan ugyanúgy szeret minket és ez így is marad örökre.

  • Hogy néz ki a Szűzanya, hogyan hallod, érzékeled őt?
  • Mikor a Szűzanya közeledik, először három fénycsillanást látok. Aztán a Mennyből elkezd hullani a fény, olyan mint egy hullócsillag. Ez a fény hatalmas fénysugárrá válik, és ebből a fényből lép ki a Szűzanya, aki még erősebb fénnyel ragyog.
        A Szűzanya leírhatatlanul szép. Kék-fehér ruhája van. A fején fehér fátyolt visel, amely egészen a talpáig ér. Ez a fátyol a szegélyén arannyal van átszőve. A ruhája szintúgy arannyal van szegélyezve a nyakánál és az ujjánál. Mindig mezítláb áll a felhőn. A jobb kezében gyöngyökből font rózsafüzért tart. A feje körül tizenkét csillagból álló korona van. A Szűzanya korát 16-17 évre becsülöm. Nagyon gyönyörű. Kék szeme van és a fátyla alól látni lehet a fekete haját. Nagyon gyengéd és lágy mozdulatai vannak. A fizikai szépsége gyönyörű, de a lelki szépsége sokkal, sokkal szebb.
        A Szűzanya mindnyájunkat végtelenül szeret. Az ő tiszta szíve nem tud haragudni, sem gyűlölni. Mindnyájunkat egyformán szeret, mert mind az ő gyermekei vagyunk. Sosem tesz különbséget és soha senkit sem taszít el magától. A Szűzanya szeméből erősen sugárzik a nyugalom (a béke) és az öröm. Erőteljesen érzem, hogy a Szűzanya a Szentlélektől átjárva sugározza az ajándékait.

  • Milyen szándékra szoktál a Szűzanyával imádkozni?
  • A Szűzanyával naponta a betegek gyógyulásáért imádkozok. Ebben az imádságban a Szűzanyával az Úr Jézusnak ajánljuk az összes betegséget és sérülést, amire a betegek megkértek engem. A Szűzanyával főleg a lelki gyógyulásért imádkozunk, mert ez a legfontosabb. Mert ha a lélek meggyógyul, meggyógyul a test is. Ezért kér engem a Szűzanya, hogy mondjam meg az embereknek, milyen fontos is a szentgyónás.

  • Milyen hatással voltak (vannak) a Szűzanyával való találkozások a te életedre, döntéseidre?
  • Nem tudom elképzelni életemet a Szűzanya nélkül. Habár az ő eljövetelei miatt sok akadállyal kell szembenéznem, sosem akarnék más életet. A Szűzanyának köszönhetően az életem telve van kegyelmekkel. A szívem mélyén érzem, hogy az ő üzenetének terjesztése az én küldetésem.