Nedeľné sv. omše

Modlitba v chorobe

14.03.1996 - prostredníctvom Martina

Modlitba od Panny Márie:
     VeÄŤnĂ˝ OtÄŤe, teraz chcem pokÄľaknúť pred tebou a zblĂ­ĹľiĹĄ sa s tvojim láskavĂ˝m milosrdenstvom. BoĹľe vidíš moju ĂşbohosĹĄ a chorobu. Preto, ak je to tvoja vĂ´Äľa, OtÄŤe, oÄŤisĹĄ ma od choroby a zmy moju vinu. OtÄŤe, ale ak sa to nezhoduje s tvojou vĂ´Äľou a chceš, aby som i naÄŹalej niesol tento krĂ­Ĺľ, s pokorou sa podvoÄľujem tvojmu rozhodnutiu. Ale ak moje telo bude oÄŤistenĂ©, nech navĹľdy slúži na tvoju oslavu. VÄŹaka ti, OtÄŤe, Ĺľe mĂ´Ĺľem byĹĄ v tvojej láske a vÄŹaka BoĹľe, Ĺľe si dovolil našej Matke Márii uÄŤiĹĄ ma. A prosĂ­m o to, aby moja duša i telo boli zdravĂ©. Nech znejĂş slová Najsvätejšej Trojice: V mene Otca i Syna i Ducha SvätĂ©ho. Amen.
     DieĹĄa moje, táto modlitba za chorĂ˝ch je moja najmilšia. BoĹľe, oÄŤisti ma od choroby a hriechu.