Nedeľné sv. omše

Jozef Danko

Jozef Danko

1985.május 27-én született Nagyszombatban. A dejtei alapiskolát látogatta, majd középiskolai tanulmányait Nagyszombatban, végezte és egyetemi Pozsonyban. Jelenleg dolgozik mint egy rendszergazda IT. 2008-ban szentségi házasságot kötött és feleségével Pozsonyban laknak.

 • Milyen volt első találkozásod a Szűzanyával?
 • A Szűzanyával először 1996.május 22-én találkoztam. Szerda volt és böjti nap. Amikor a Szűzanya eljött, így köszöntött engem: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” és tovább folytatta: „Ne félj, drága gyermekem, én vagyok az, az Édesanyád. Köszönöm, hogy böjtöltetek.” A Szűzanya erre a találkozásra már egy ideje felkészített, de természetesen nem tudtam, hogy mikor és egyáltalán eljön-e, és hogy olyan hatalmas kegyelmet kapok az Úrtól, hogy találkozhatok az Édesanyjával.

  • Milyenek a mostani találkozások a Szűzanyával és te hogyan érzékeled ezeket?
  • A Szűzanya eljövetele az életembe nagyon sokat jelent számomra, hiszen ennek köszönhetően lettem azzá, aki vagyok. A szüleim mellett ő is nevelt engem. Megtanított jól imádkozni és még mindig segít abban, hogy közelebb kerüljek Jézushoz. A Szűzanya nemcsak engem, de a szeretteimet is oltalmazza és elárasztja szeretetével, áldásával és kegyelmeivel.

  • Hogy néz ki a Szűzanya, hogyan hallod, érzékeled őt?
  • A Szűzanyát úgy hallom, mintha valakivel közületek beszélgetnék. A Szűzanya ünnepei alkalmával vagy az én ünnepeim alkalmával kezet foghatok vele és akkor érzem az érintését. A tenyeremben érzem az ő kicsi kezét. A találkozásainkkor néha a Szűzanya szomorúságát, néha pedig örömét érzem. Amikor közeleg, a tekintetemet arra a helyre vonzza, ahol áll, még akkor is, ha nem látom őt.

  • Milyen szándékra szoktál a Szűzanyával imádkozni?
  • Találkozásaink kezdetén a Szűzanyával a betegek gyógyulásáért imádkoztam, de egy idő után a Szűzanya megváltoztatta ezt a szándékot, és most a bűnösök megtéréséért imádkozom vele.

  • Milyen hatással voltak (vannak) a Szűzanyával való találkozások a te életedre, döntéseidre?
  • A Szűzanya az életembe hatalmas szeretettel és rengeteg kegyelemmel lépett be. Semmilyen dolgot sem erőszakolt rám, de szeretettel felkínálta azokat. Neki köszönhetően az Úr Jézussal való kapcsolatom elmélyült. Úgy gondolom, hogy ha a Szűzanya nem lépett volna be az életembe, akkor ma más akadályokkal kellene szembenéznem és továbbá a gonosszal folytatott küzdelemmel is.
   A Szűzanya eljövetele nagyon-nagy dolog, éppen ezért felelősségteljesen kell hozzáállnunk.