Výročie 2018

Nedeľné sv. omše

2013-02-15 - przez Martin

Moje dzieci!
     Dziś pragnę przyprowadzić was bliżej do naszego Ojca Niebieskiego, byście mogli doświadczyć jak bardzo was miłuje. Jego dłonie - to dłonie kochającego ojca pełne miłości i darów, które przygotował dla was. Dlatego przyjdźcie do Niego i zaczerpnijcie Jego błogosławieństwo. Do niego należy wszystko, nawet to co sobie przywłaszczacie. On troszczy się o wszystko i zatroszczy się o was z jeszcze większą delikatnością, jeżeli pozwolicie Mu by wziął was w swe ramiona. Przez modlitwę i post pokonacie przeszkody, które nie pozwalają przyjść do Niego. Chodźcie, niech wasze obawy i grzech rozpłyną się w Jego miłosiernej i przebaczającej miłości.