Nedeľné sv. omše

2011-04-15 - Márton által

Gyermekeim!
     Mai kívánságom, hogy nyissátok meg a szíveteket az örömnek, amit feltámadt Fiam hoz számotokra. Engedjétek, hogy a szívetek meggyulladjon ettől az örömtől, és úgy égjen, mint a fáklya, terjesztve az örömöt, hogy az élet nem ér véget a halállal, de folytatódik Jézusban, aki az élet maga. Gyermekek, az életre vagytok teremtve, és Jézusnak köszönhetően örökké élni fogtok. Imádkozzatok velem együtt az élő hit ajándékáért minden szív számára, hogy az élő hit által meggyulladjanak az örömtől, hogy Jézus él és veletek van. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.