Nedeľné sv. omše

2010-10-15 - Márton által

Gyermekeim!
     Ma anyai áldással érkezem és vágyakozva, hogy szeretettel hallgassatok engem. Sokat dolgoztok és a munkát állítottátok az első helyre az életetekben. Ez így nem hoz áldást nektek, hanem szolgává tesz benneteket. Engedjétek, hogy megfogjam a kezeteket és odavezesselek benneteket a Fiam elé, aki közöttetek van az Eucharisztiában. Őt illeti meg az első hely. Alázatban térdeljetek le Uratok előtt és adjátok át magatokat Neki. Ajándékozzátok Neki a bizalmatokat. Csak Vele, kedves gyermekek, lesz áldott az életetek és fogtok áldást hozni mások számára. Jézus és az én szívem szeretetébe merítlek benneteket.