Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme, že z dôvodu COVID-19 opatrení sú všetky púte až do odvolania zrušené.
Ďakujeme za pochopenie.

We announce that due to COVID-19 measures, all pilgrimages are canceled until further notice. Thank you for understanding.
Wir geben bekannt, dass aufgrund von COVID-19-Maßnahmen alle Pilgerfahrten bis auf weiteres abgesagt werden. Danke für dein Verständnis.
Bejelentjük, hogy a COVID-19 intézkedései miatt minden zarándoklat további értesítésig törlődik. Köszönöm a megértésed.


15.03.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Prichádzam medzi vás z Božej milosti, aby ste sa ku mne utiekali pod moju mocnú ochranu. Vždy keď uvidíte bolestné udalosti, ktoré zasiahnu moju svätú Katolícku cirkev, ktorej som Matkou, nenechajte sa otráviť jedom nenávisti a hnevu, lež ešte s väčšou láskou sa priviňte ku mne, modlite sa, odprosujte a konajte pokánie. Toto všetko musí prísť, aby nakoniec zažiarilo víťazstvo Ježišovho a môjho Srdca, našich svätých Sŕdc, víťazstvo pravej, čistej viery. Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy, milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.