Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.01.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Mojim želaním je, aby ste aj naďalej kráčali jednoduchou cestou, modliac sa denne svätý ruženec a prijímajúc môjho Syna v Eucharistii do čistých sŕdc uvedomujúc si, že je to najvzácnejší a najsvätejší okamih. K tomu vám žehnám a vyprosujem potrebné milosti. Ostaňte v láske Ježišovho a môjho Srdca.